10.11.2021 KOC TURIZEM NAPOVEDUJE 2. KOC TURIZEM SPLETNO KONFERENCO

Še zelo živ je spomin na našo prvo junijsko spletno KOC Turizem konferenco, kjer smo se v zaključku poslovili z besedami, da se v decembru ponovno vidimo.

Druga spletna konferenca bo obravnavala krepitev digitalnih kompetenc v turizmu in do konca meseca novembra vabimo vse, ki imate kakšen primer dobre prakse na področju digitalizacije v turizmu in ste ga pripravljeni deliti z nami ter ga predstaviti slušateljem, da nas kontaktirate na: urska.irsic@zfm.si

Ne pozabite v koledar zabeležiti datuma konference: 16. 12. 2021 med 9.00 in 12. 30 uro -vidimo se po Zoom povezavi.

14.10.2021 KOC TURIZEM SE PREDSTAVI NA GOSTINSKO TURISTIČNEM ZBORU 2021 V POSTOJNI

Turistični delavci in zanesenjaki so se letos od 12.10 – 14.10.2021 zbrali na že 68. gostinsko turističnem zboru Slovenije, ki ga organizira Turistično gostinska zbornica Slovenije, ki je prav tako partner v KOC Turizem konzorciju, in tako je tudi KOC obiskal GTZ 🙂

27.9.2021 ČESTITKE OB SVETOVNEM DNEVU TURIZMA

Tema letošnjega svetovnega dneva turizma, ki ga praznujemo vsako leto 27. septembra, je »Turizem za vključujočo rast«. Z željo, da čim prej premagamo pandemijo covid-19 in njene gospodarske posledice tudi skozi izobraževanja krepimo in razvijamo turizem. Razvoj kompetenc v turizmu je ključna aktivnost in ostaja v trendu tudi v prihodnje. Nova realnost nam je prinesla nove izzive in nove potrebe po osvajanju aktualnih veščin na področju turizma. Ali ste že naredili načrt usposabljanj do konca tega leta ali že celo načrt za prihodnje leto?

Čestitke vsem turističnim delavcem ob svetovnem dnevu turizma.

23.8.2021 POLETJE JE ČAS ZA PRIPRAVE NA JESENSKA USPOSABLJANJA

SPOŠTOVANI PARTNERJI V PROJEKTU KOC TURIZEM 2

Četudi smo trenutno v obdobju, ko naša dejavnost deluje na polno in je turizem zaživel v polni meri sploh na Obali in v termalnih destinacijah, pa bi vas želeli tudi spomniti, da prihaja počasi s koncem avgusta tudi jesen, ki je glede na epidemiološke razmere precej negotova.

Ob tej priložnosti bi Vas želeli obvestiti, da razmišljate o usposabljanjih, tudi v obliki webinarjev in, da predvsem načrtujete še vse aktivnosti, ki bi jih glede usposabljanj izvedli do konca leta.

Radi bi vas spomnili, da prepoznate potrebe po usposabljanju in morda vam bo v pomoč tudi strokoven nasvet

KAKO PREPOZNATI POTREBE PO USPOSABLJANJU

 Prepoznavanje potreb po usposabljanju

»Če želimo vedeti, ali v resnici obstajajo potrebe po usposabljanju, moramo pojem najprej opredeliti. Potrebe po usposabljanju so razlika med znanjem, spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, ki se lahko razvijejo z usposabljanjem in so potrebne za uspešno opravljanje nekaterih dejavnosti in funkcij, in tistim znanjem, spretnostmi in osebnostnimi lastnostmi (v ožjem pomenu stališči, vrednotami, navadami), ki jih zaposleni že imajo« (Miglič, 2002, str. 36).

V javni upravi so usposabljanja potrebna pri sprejemanju novih zakonov, ki pomembno posežejo v delovanje organizacije same in v njen odnos do uporabnikov storitev organizacije. Inštitucije znotraj javne uprave, predvsem državna uprava, koristijo skupen informacijski sistem MFERAC, ki pokriva finančno, računovodsko in plačno-kadrovsko področje. Sistem je zelo kompleksen in živ, kar pomeni stalno nadgradnjo in dopolnjevanje aplikacij. Manjše spremembe so predstavljene v sami aplikaciji z obširnimi navodili, pri večjih pa je potrebno usposabljanje na šolski različici programa. Omenjena usposabljanja so planirana takoj po končani nadgradnji sistema in so nujna za nadaljnje delo javnih uslužbencev. Ker so sredstva namenjena usposabljanju omejena, še več, vsako leto jih je manj, je opredelitev potreb nujna in mora biti racionalna. Vir informacij glede potreb po usposabljanju so lahko posamezniki, ki na rednih letnih razgovorih spregovorijo in izrazijo svoje potrebe in pričakovanja. Ta vir vsekakor spada med manj izkoriščene vire informacij. Letni razgovori so edinstvena priložnost, da zaposleni izrazijo svoje videnje in predvsem potrebe po usposabljanju za konkretno delo na svojem delovnem mestu.

Dermol (2010) navaja, da se pri prepoznavanju potreb velikokrat uporabijo problemski pristopi. Tak pristop pomeni analizo trenutnih težav in problemov, ki jih imajo zaposleni pri svojem delu in so povezani z njihovo trenutno delovno uspešnostjo oziroma neuspešnostjo. Nedoseganje pričakovanj, ki jih ima organizacija do zaposlenih povzročajo: pomanjkanje znanja, neobvladovanje veščin ali napačno povzemanje stališč, ki pridejo do izraza prav v težavah, ki jih ima organizacija. Da bi se izognili takim situacijam, moramo usposabljanja in izpopolnjevanja načrtovati vsaj za obdobje enega leta.

V skladu s 103. členom Zakona o javnih uslužbencih strategijo izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja določi vlada. Predlog strategije na podlagi strokovnih analiz pripravi Ministrstvo za notranje zadeve. Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za posamezni organ določi predstojnik. Z njim se določijo vsebine izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter višina sredstev, ki so namenjena za nadaljnje izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje (Upravna akademija-usposabljanje in izpiti, 2014).

( Vir in dodatno branje na: http://porocevalec.ibs.si/sl/component/content/article/54-letnik-4-t-2/193-anica-rijavec-uenje-in-pomen-uenja-za-organizacijo)

Veselimo se skupaj z vami uspešnega poletja in uspešnega načrtovanja jesenih usposabljanj.

KOC TURIZEM 2

1.7.2021 POGLEJTE KAKO TO POLETJE SPODBUJAMO VSE, KI DELAJO V TURIZMU

Turizem smo ljudje. Spodbujajmo turizem. Letos še bolj kot kdajkoli prej. Na spletni konferenci KOC projekta KOC Turizem II so turistični strokovnjaki sem, ki delajo v turizmu zaželeli… Poglejte kaj…

KSENIJA FLEGAR, v.d. direktorica Direktorata za turizem, MGRT

VLADIMIR MILOVANOVIĆ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

SREČKO KOKLIČ, TGZS

ANA PRAPROTNIK, direktorica marketinga Sava Turizem d.d.

doc. dr. ALEŠ SEMEJA, direktor Adria turistično podjetje d.o.o. Ankaran

KARMEN ROPOŠA, Kempinski St. Moritz, Švica

MOJCA KRAŠOVEC, izvršna direktorica destinacije Bled, Sava Turizem d.d.

SIMONA KUDER, CPI – CENTER ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE RS

ALEN MILOŠEVIČ, izvršni direktor destinacije Portorož, Sava Turizem d.d.

IZTOK LESKOVAR, ravnatelj SŠGT Celje

BARBARA POLAK TOMŠIČ, direktorica hotelov, Hotel Sava Rogaška d.o.o.

IGOR MAGDIČ, izvršni direktor destinacije Moravske Toplice, Sava Turizem d.d.

ANDREJ REGORŠEK, direktor gostinstva destinacije Moravske Toplice, Sava Turizem d.d.

LEA SEVŠEK BUTERIN, direktorica, Belvedere hoteli in turizem d.o.o.

MOJCA GOBINA MRAVLJE, MICE, Sava Turizem d.o.o.

VASJA ILEŠIČ, direktor, 5 Start d.o.o.

mag. SLAVKA GOJČIČ, GO-SpaS d.o.o.

DR. CLAUS-ARWED LAUPRECHT, CEO, EWI-EUROPEAN WELLNESS INSTITUTE, FRANKFURT Nemčija

MARIO PFEIFFER, PROKURIST, IOM, INNSBRUCK, Avstrija

30.6.2021 VSEM KADROM V TURIZMU ŽELIMO USPEŠNO POLETNO SEZONO

V nadaljevanju pa vam predstavljamo še misel, ki jo je v zaključku svojega prispevka na KOC Turizem II spletni konferenci podal Andrej Regoršek, direktor gostinstva v Termah 3000 v Moravskih Toplicah

23.6.2021 IZVEDLI SMO SPLETNO KONFERENCO KOC TRAJNOSTNI TURIZEM II

KOC Turizem II je organiziral spletno konferenco z več kot 20 sogovorniki, ki so razpravljali na temo krepitve kompetenc v turizmu v prihodnje. Dogodek bomo ponovili v spletni obliki v decembru 2021.

28.5.2021 OBVESTILO

KOC Turizem se je udeležil sestanka vseh KOC-ev, kjer je bilo sporočeno, da se neporabljena sredstva ne bodo prenašala v naslednja obdobja in da je bilo skupno porabljenih slaba polovica vseh sredstev namenjenih krepitvi kompetenc v okviru vseh KOC projektov.

21.12.2020 PRAZNIČNO VOŠČILO

30.10.2020 SPODBUJAMO USPOSABLJANJA NA DALJAVO

KOC Turizem se je znašel v času koronakrize znašel v zelo nehvaležni situaciji, ki pa tudi v prihodnje ostaja še naprej zelo nepredvidljiva. Ne glede na to, da smo zaradi ukrepov vlade RS bili primorani odpovedati načrtovan partnerski sestanek, pa se vse več aktivnosti seli v spletno okolje. Nekatere zadeve v oktobru so bile sicer bile izvedene še v živo in o njih lahko preberete tudi v oktobrskih Hotelskih razgledih, a verjamemo, da bo v prihodnje vse več takih, ki se bodo opogumili tudi za usposabljanja na daljavo. 

26.8.2020 SESTANEK PROJEKTNE PISARNE

Predstavniki projektne pisarne KOC Turizem  so se dne 26.8.2020 sestali na rednem mesečnem sestanku v Grand hotelu Primus na Ptuju. Ob pregledu tekočih aktivnosti so dorekli tudi scenarij naslednjega srečanja projektnega partnerstva o katerem bo več informacij sledilo že kmalu.

23.7.2020 SREČANJE TREH KOCEV

Predstavniki projektne pisarne KOC Turizem  so se dne 23.7.2020 udeležili srečanj s predstavniki projektne pisarne KOC Hrana in KOC IKT. Namen srečanja je bil najti skupne točke za sodelovanje, izmenjati dobre prakse in načrtovati projekte sodelovanja v prihodnje. Srečanje je bilo zanimivo in koristno, saj smo si izmenjali  kar nekaj uporabnih informacij, problematik v izvajanju projekta v trenutni situaciji in se dogovorili o medsebojnih aktivnostih v nadaljevanju izvedbe  projekta KOC.   Pregledali in izmenjali smo si seznam kompetenc in se dogovorili o sodelovanju na skupnih usposabljanjih in dogodkih posameznih KOC-ev.

29.6.2020 POLETNE AKTIVNOSTI

Spoštovani partnerji KOC Trajnostni turizem II,

pred nami je poletje in izzivi na področju turizma ostajajo podrejeni epidemiološki sliki v Sloveniji. Obveščamo vas, da projektna pisarna nemoteno deluje tudi v poletnih mesecih, v drugi polovici avgusta pa vas bomo povabili na spletni sestanek, kjer vam bomo predstavili tudi pester nabor jesenskih usposabljanj. Uspešno poletje in ostanite zdravi.

26.5.2020 HIGIENSKA PRIPOROČILA NIJZ ZA USPOSABLJANJA

Spoštovani partnerji KOC Trajnostni turizem II,

po dveh mesecih epidemije smo dočakali delno odpravljanje ukrepov, ki so bistveno ohromili izvajanje usposabljanj v okviru našega projekta Kompetenčnih centrov. Ponovno je dovoljeno zbiranje do 50 oseb, kar pomeni, da se ponovno lahko začnejo izvajati t.i. usposabljanja v živo. Seveda pa je potrebno spoštovati priporočila NIJZ v zvezi z izvajanjem usposabljanj. Priporočila so objavljena na spletni strani NIJZ in tukaj. Navodila so sicer za jezikovne in računalniške tečaje, ampak se lahko smiselno uporabljajo za vsa usposabljanja.

V naših spremenjenih navodilih smo med upravičena usposabljanja uvrstili tudi e-usposabljanja in nekateri izmed vas ste jih tudi že izvedli. Po naših navodilih so vsa e-usposabljanja upravičena, če ni možno usposabljanj izvesti v živo. To pravilo ostaja, kar pomeni, da če boste hoteli izvesti e-usposabljanje, boste morali navesti tehten razlog, zakaj usposabljanje v živo ni možno izvesti (med tehtne razloge spada tudi strah pred okužbo). E-usposabljanja, ki so napovedana in potrjena z naše strani, se seveda lahko izvedejo in so upravičena za sofinanciranje.

Naj vas tudi opozorimo, da smo se na projektu zaenkrat uspešno obranili zahtev, da nam znižajo sredstva, vendar z obljubo, da bomo izkoristili skoraj vsa sredstva, ki jih imamo na voljo za letos, kar pomeni, da bomo morali do konca oktobra izvesti večje število usposabljanj zaradi izpada zadnjih dveh mesecev.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preprecevanje_okuzb_jezikovni_tecaji.pdf

3.4.2020 E-USPOSABLJANJA V ČASU EPIDEMIJE

Spoštovani partnerji KOC Turizem II,

razmere v katerih smo se znašli so težke, še posebej za turizem, saj bo v času epidemije in še nekaj časa po njenem koncu turizem ena izmed najbolj prizadetih panog tako v Sloveniji kot v svetu.

Verjeti moramo, da bodo vladni ukrepi uspešno podprli gospodarsko okrevanje in truditi se bomo morali naprej, da bodo naše skupne zgodbe še naprej usmerjene v trajnostni razvoj turizma.

Sporočamo vam, da smo po nekajdnevnem usklajevanju z MDDSZ uspeli pripraviti posodobljena Navodila za izvajanje razpisa KOC 3.0.

Naj na kratko povzamemo bistvene spremembe, ki smo jih predlagali glede na krizne razmere in prilagojen način poslovanja.

  • Od uveljavitve Navodil (to je od srede) so poleg e-usposabljanj s področja digitalnih kompetenc upravičena tudi vsa ostala e-usposabljanja. To pomeni, da so upravičena ostala e-usposabljanja, ki bodo napovedana oziroma izvedena od včerajšnjega dne dalje. Za nazaj za ostala e-usposabljanja na žalost nismo uspeli pridobiti upravičenosti. Prav tako ostaja pravilo, da so e-usposabljanja upravičena, če ni možna izvedba usposabljanja osebno na lokaciji.
  • E-usposabljanja morajo prav tako biti napovedana v ISS kot ostala usposabljanja in so upravičena po potrditvi s strani sklada. Pri morebitni napovedi e-usposabljanj nam  navedite link do spletne strani/portala, kjer se bo izobraževanje izvajalo, da se lahko tudi iz  Sklada prijavijo na usposabljanje. To ne velja za usposabljanja, ki so namenjena posameznikom in/ali kjer je prijava možna šele po plačilu usposabljanja. Tam se samo navede spletno stran. Za e-usposabljanja veljajo enaka pravila kot za običajna usposabljanja, to je trajati morajo najmanj 4 pedagoške ure (skupaj), lahko pa trajajo dvakrat po 2 uri ipd.
  • Kar se tiče dokazil, pomeni, da eden izmed udeležencev ali tisti, ki izvaja usposabljanje, naredi printscreen med samim izvajanjem, kjer je razviden izvajalec in po možnosti ob strani seznam udeležencev (ni pa to nujno).

Upamo, da nam vse skupaj hitro mine in, da se kmalu vidimo v živo na skupnem usposabljanju, ki smo ga sicer imeli predvidenega v mesecu marcu, a nam je situacija prekrižala izvedbo.

25.3.2020 USKLAJEVANJA O E-USPOSABLJANJIH V ČASU EPIDEMIJE

Spoštovani partnerji, v obdobju epidemije smo. Preverili smo in e-usposabljanja v okviru KOC-a so res upravičena pod pogojem, da gre za digitalne kompetence, ki so navedene v vlogi, in v trajanju vsaj 4 pedagoških ur (lahko tudi večkrat po manj ur, skupaj pa mora biti 4 pedagoške ure). Trenutno še čakamo informacijo, ali bodo mehke veščine v obliki e-usposabljanj upravičene, kar pa zna trajati zaradi usklajevanj. 

25.3.2020 VABILO NA BREZPLAČNO ONLINE PREDAVANJE

Pozdravljeni partnerji KOC Trajnostni turizem II,

prišli smo v čas in situacijo, ki smo jo do sedaj poznali samo iz filmov in v čas, na katerega sploh nismo bili pripravljeni. Upamo, da ste vsi še zdravi oziroma tisti, ki ste zboleli in še morda boste/bomo zboleli, ta čas čim lažje preživimo.

V imenu projektne pisarne vam želimo čim uspešnejše premagovanje kriznih razmer v vašem  podjetju in veliko zdravja, ljubezni, razumevanja in strpnosti v krogu vaših družin.

Vam, ki trenutno garate v službah, ki so nujne, vam pošiljamo pozitivne vibracije, tisti, ki žal ne morete delati, ker nam virus tako narekuje, pa si vzemite trenutke tudi zase in svoje najbližje, #ostanidoma.

V nadaljevanju vam posredujemo obvestilo sklada o trenutni situaciji in o brezplačnem online predavanju, ki bo potekalo jutri. Vsebine so zelo koristne za premagovanje kriznih razmer.

03.03.2020 O KOC USPOSABLJANJIH V HOTELSKIH RAZGLEDIH

V marčevski številki Hotelskih razgledov smo objavili tri strani utrinkov naših KOC usposabljanj. 

25.2.2020 PUSTNI POZDRAV

Če potrebujete kaj kuharskega kadra, smo na ZFM specializirani in visoko izobraženi za varno ravnanje z živili. 

Lep pustni pozdrav

24.9.2019 PRVI SESTANEK PARTNERSTVA KOC TURIZEM II NA BLEDU

Na čudovit sončen dan se je na Bledu v prenovljenem hotelu Rikli Balance na prvem srečanju zbralo partnerstvo projekta KOC TURIZEM II. Projektna pisarna je pripravila pester program predstavitve projekta, aktivnosti, priporočil in smernic povezanih s kakovostjo. V zbrane pa je s predstavitvijo destinacije pozdravila tudi gostiteljica, direktorica ga. Mojca Krašovec.

PROJEKT SO OMOGOČILI: